VMSC Autoslalom #5 - October 9, 2023

Run times (ordered by car number)
Car #MemberRookieClassDriverCarSponsor
2 Yes No SSPaul Preston2018 Tesla Model 3
Day 1 Set 1 81.557 79.811 78.117+1 79.766 76.908 76.174 76.822 75.563 75.716
Total (set1 only): 75.563
4 No NostSMSteve Wardell2004 Subaru WRX
Day 1 Set 1 81.894 96.794+DNF 80.767 81.143+DNF 79.584 80.487 79.605 78.378 77.963
Total (set1 only): 77.963
36 Yes NoHCSCam Weiss1972 Datsun 240Z
Day 1 Set 1 87.407 84.322 82.051 80.487 80.010 80.076 78.470 78.736 78.126+DNF
Total (set1 only): 78.470
49 Yes No HSZac Brown2019 Chev Bolt
Day 1 Set 1 78.755 77.928+1 76.826 76.527 76.870 77.379 77.580+2 78.614 78.469+1
Total (set1 only): 76.527
136 Yes NoSTSMichael Sansregret1992 Mazda Miata
Day 1 Set 1 85.061 81.846 83.503 83.204+DNF 80.311 82.533 83.274 82.117 80.089
Total (set1 only): 80.089
163 Yes NoSTUKen Doll2015 BMW M235i
Day 1 Set 1 83.558 81.144+DNF 79.247 78.150+1 79.015 999.000+DNF 78.365 76.529 76.826
Total (set1 only): 76.529
194 Yes No BSLisa Arora2019 Alfa Romeo 4C
Day 1 Set 1 97.297 91.047 89.449+1 87.618 90.334 87.299+1 85.258 85.464+1 85.228
Total (set1 only): 85.228
206 No No BSBruce Trantor2019 Alfa Romeo
Day 1 Set 1 101.706 90.357 92.768 91.988 90.814 91.382 85.166+1 86.003 85.623+1
Total (set1 only): 86.003
278 YesYesSTRSean West2000 Mazda Miata
Day 1 Set 1 90.722 85.582 83.296 81.342 82.196 82.100 80.189 79.606
Total (set1 only): 79.606
282 Yes NoSTXEugene Cortez2014 Scion FRS
Day 1 Set 1 95.807 97.153 93.279+2 96.718 95.675 93.390 105.702
Total (set1 only): 93.390
295 Yes NoSTRIan Kelly1997 Mazda Miata
Day 1 Set 1 91.575 81.680 80.481+1 80.006 79.493 81.402+1 82.148 80.447+2 80.249
Total (set1 only): 79.493
329 YesYesstSSPFletcher Falk2004 Subaru Impreza
Day 1 Set 1 (84.277+1) 99.999+DNF
Total (set1 only): 86.277
354 YesYesstDSPLuc Seguin2011 Mazda 3
Day 1 Set 1 88.410 79.281 77.665 76.970+1 80.455+2 78.517+1 77.411 76.559 74.718+1
Total (set1 only): 76.559
367 YesYes DSCaden Konkler2014 Audi A5
Day 1 Set 1 92.063+DNF 83.140 83.132 79.985 80.471+2 80.466 80.019 81.717+DNF
Total (set1 only): 79.985
368 YesYesSTSChad Benard2000 Honda SiR
Day 1 Set 1 103.557+DNF 107.773+1 103.760+1 122.549+DNF 99.267 102.656 99.141+1
Total (set1 only): 99.267
370 YesYes FSTerry Orr2013 Tesla Model S
Day 1 Set 1 94.131+1 90.481 86.507 86.097+1 85.631 86.444+1 85.823 83.866 82.837
Total (set1 only): 82.837
371 YesYes SSDiane Cruikshank2021 Porsche 911 Car
Day 1 Set 1 111.944 98.836 93.081 91.529 89.620 87.970 87.551 86.421+1 86.897
Total (set1 only): 86.897
372 YesYesSTRCedric Lin1994 Mazda Miata
Day 1 Set 1 133.541 106.533 105.619 99.901 95.637 96.379+1 95.363 100.098+1 93.412
Total (set1 only): 93.412
373 YesYesSTUJoey Noullette1994 Chev Camaro
Day 1 Set 1 99.181 93.118+1 (86.107+2) 99.814+DNF 92.022+DNF
Total (set1 only): 90.107
375 YesYes DSJakub Stofko2023 Hyundai Elantra
Day 1 Set 1 85.964 79.689 78.349 999.000+DNF
Total (set1 only): 78.349
404 YesYesSTRLiam Khoo1999 Mazda Miata
Day 1 Set 1 86.422 81.413 80.587 80.201 78.077 77.918+1 77.038 77.137+1 75.788+1
Total (set1 only): 77.038
411 Yes NoSTSKarl Rhynas1990 Honda CRX Si
Day 1 Set 1 83.229 80.923 78.969 77.623 77.762+1 77.695 81.011+1
Total (set1 only): 77.623
482 Yes NostDSPIan Douglas2002 Mini Cooper S
Day 1 Set 1 84.507 82.540 80.758 79.478+1 80.837 80.333 79.776 79.137 80.133+1
Total (set1 only): 79.137
569 Yes No CSThomas Ahn2021 Mazda Miata
Day 1 Set 1 93.379 86.784 82.952 82.027 81.591+1 81.032+1 80.643 79.700 80.039
Total (set1 only): 79.700
598 Yes NoSTXJanfel Del Cruz2014 Scion FRS
Day 1 Set 1 100.425 92.175 91.084 92.559 93.805 94.256+1 92.998
Total (set1 only): 91.084
626 Yes NostSMJeff Sedun1998 Nissan Stagea
Day 1 Set 1 80.333 79.158+DNF 76.882+1 75.940+2 75.991 77.204 75.597 74.452 75.892+DNF
Total (set1 only): 74.452
685 Yes NostSSMTaylor Marshall1999 Mazda Miata
Day 1 Set 1 91.679 84.789 84.726+DNF 83.880 82.987 81.000 82.739+DNF 80.363 79.809
Total (set1 only): 79.809
686 Yes NoSTSJacob Marshall1992 Mazda Miata
Day 1 Set 1 101.907 94.868 87.760 85.576 84.425+1 84.940+1 84.061+1 86.050 82.444
Total (set1 only): 82.444
703 Yes NoSTHMathieu Dupuis2016 VW Golf
Day 1 Set 1 83.807 82.536 81.235 79.784 81.109 81.840 81.560 79.586 77.920
Total (set1 only): 77.920
734 Yes No DSBill Harding2013 Scion FRS
Day 1 Set 1 96.998 94.543 91.833 90.436 88.312 88.778 88.658+DNF 88.459 79.200
Total (set1 only): 79.200
777 Yes NoSTULora Lonesberry2019 Honda CTR
Day 1 Set 1 87.593 83.992 82.917 81.660+DNF 81.603+1 82.544 83.288 83.729 83.719
Total (set1 only): 82.544
778 Yes NoSTURon Noullette1994 Chev Camaro
Day 1 Set 1 88.125 85.930 88.155 88.207 87.300+1 86.724+DNF
Total (set1 only): 85.930
785 Yes NoSSTTom Havrda2020 Toyota Supra
Day 1 Set 1 85.278 83.046 80.050 78.762 79.735 78.573 77.377 77.150 75.958
Total (set1 only): 75.958
790 Yes NostSSPLynn Duplessis2023 Porsche GT4 RS
Day 1 Set 1 96.073 92.224 90.684 88.453 88.141 91.404 89.554 86.985 86.019
Total (set1 only): 86.019
832 Yes NostSMNick Vandenberg2016 Scion FRS
Day 1 Set 1 84.544 83.577 81.971 82.089+1 81.795+1 83.194+2 83.833+1 80.858+2 81.908
Total (set1 only): 81.908
Statistics
Day1, Set1: First run: 10:26:38 Last run: 02:46:43 Number of runs: 286 Avg run time: 91.63